Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Firkanten med rom for småskolen

Kontaktinformasjon

Kontor: tlf: 63 91 24 77
SFO: tlf: 63 90 68 20

Rektor: Øivind Svendsen
Telefon: 63 91 24 79

Ass.rektor: Borghild Soløst
Telefon: 63 91 24 78  

Besøksadresse:
Lyngveien 16, 1929 Auli
Gymsal: Skredderstuvegen 13  

Aktuelt

Første skoledag 2018

Les mer »

Skolestartere høst 2018

Les mer »

Alle nyheter

Auli skole har behov for 2 lærere og 1 assistent fra skolestart høsten 2018.

Vi søker:

- kandidater med lærerutdanning og sosialpedagogisk utdanning og/eller erfaring. Stillingen er 70% fast, med mulighet for utvidelse til 100%.

- lærer som enten kan være teamlærer eller kontaktlærer avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Stillingen er 100% fast.

- assistent 1. klasse. 64%  midlertidig stilling

For flere opplysninger kontaktes rektor Øivind Svendsen, tlf 63912479/92831544/oivind.svendsen@nes-ak.kommune.no 

Velkommen til Auli skole

Auli Skole er en barneskole med 231 elever ved skolestart 2017/18. Skolen ligger på Søndre Auli et tett befolket boligområde kalt Aulifeltet. Grensen til Sørum kommune går langs boligfeltet i sør, med Glomma og Rånåsfoss Kraftstasjon som nære naboer. 

Alle elevene har læringsbrett  (Ipad). Våre utviklingsområder er grunnleggende ferdigheter i regning og IKT, sosial kompetanse og livsmestring.

Alle elevene har daglig fysisk aktivitet på timeplanen.

Skolens visjon: Auli Skole har et aktivt og inkluderende miljø, der alle elever skal gis mulighet til å oppleve samhørighet og læring.

Kalender

Se flere